Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimus 2023–2027

Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimus 2023–2027 Työehtosopimuskausi on 1.12.2023–31.1.2027. Uusi työehtosopimus on julkaistu sähköisenä versiona. Painettu työehtosopimus postitetaan pääluottamusmiehille valmistuttuaan. Palkkaratkaisu  Vuoden 2024 palkankorotukset toteutettiin aikaistettuna, 1.12.2023 alkaen toteutettavana 3,6 % yleiskorotuksella. Korotuksesta on laadittu erilliset ohjeet auto- ja konekorjaamoalalle ja auto- ja konekaupan aloille. Vuosien 2025 ja 2026 palkankorotukset ovat sidottu teknologiateollisuuden työntekijöiden ja […]

Työsuojeluvaalien valinnoista ilmoittaminen

Työsuojeluvaalit käytiin marras–joulukuussa. Tehdyistä valinnoista pitää ilmoittaa LH-asiointipalvelun kautta liittoon. Linkki palveluun kirjautumiseen löytyy myös liiton verkkosivujen etusivulta. Palveluun tunnistaudutaan henkilökohtaisia pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta käyttäen ja ilmoituksen valinnoista voi tehdä Teollisuusliiton jäsen. Olethan tarkka yhteystietojen kanssa Työsuojeluvaltuutettujen ilmoituslomakkeessa ilmoitetaan valittujen työsuojeluvaltuutettujen ja työnantajan edustajan nimi, sähköposti ja matkapuhelinnumero. Olethan tarkkana tietojen kanssa, koska sähköinen allekirjoituspyyntö lähetetään työsuojeluvaltuutetuille […]

Kysymyksiä ja vastauksia ylityökiellosta

1. Miksi työtaistelutoimenpiteisiin on ryhdytty? Hallituksen työelämäheikennykset ja leikkaukset osuvat työntekijöihin ennennäkemättömän rajusti. Olemme ryhtyneet työtaistelutoimiin näiden heikennysten ja leikkausten torjumiseksi. Hallitus ei ole suostunut aloittamaan neuvotteluita hallitusohjelman mukaisista työelämäkysymyksistä, joten Teollisuusliiton on vauhditettava tilannetta työtaistelutoimenpiteillä neuvotteluhalukkuuden lisäämiseksi.  2. Keitä ylityökielto koskee? Ylityökielto koskee kaikkia alla olevilla sopimusaloilla työskenteleviä työntekijöitä, riippumatta kuuluuko hän ammattiliittoon vai […]

Teollisuusliitolta uusia poliittisia työtaistelutoimia työelämäheikennyksiä vastaan – Ylityökielto voimaan useille teollisuuden toimialoille

Teollisuusliitto on tänään 9.1.2024 julistanut ylityökiellon useille teollisuuden toimialoille. Ylityökiellossa on kyse poliittisesta työtaistelutoimesta, jonka tarkoituksena on puolustaa työntekijöitä hallituksen työelämäheikennyksiä vastaan. Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen muistuttaa, että keinot työmarkkinoiden umpisolmun avaamiseen ovat maan hallituksen käsissä. – Vain hallitus voi ratkaista työmarkkinakriisin, jonka se on itse toiminnallaan aiheuttanut. Toivottavasti vuosi 2024 tuo hallitukselle sellaista viisautta, jota sillä […]

Autoalalle työehtosopimusratkaisu

Teollisuusliitto ja Autoalan Keskusliitto ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimuksen uudistamiseksi. Sopimuksen piirissä on noin 12 000 Teollisuusliiton jäsentä. Se on voimassa 1.12.2023–31.1.2027. Sopimuksen myötä alan palkkoja nostetaan 3,6 % vuodelle 2024. Vuosien 2025 ja 2026 korotus toteutetaan teknologiateollisuuden ja kemian perusteollisuuden yleiskorotusten mukaisesti. Lisäksi neuvotteluissa päivitettiin työehdot perhevapaiden osalta vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä. […]

SAK: Aloitamme astetta kovemmat työtaistelutoimet

SAK ja sen ammattiliitot ilmoittavat aloittavansa uuden aallon poliittisia työtaistelutoimia 7. marraskuuta alkaen. Niillä vastustetaan Orpon-Purran hallituksen tarpeettomia työelämäheikennyksiä ja epäoikeudenmukaisia sekä suhdannetilanteeseen sopimattomia sosiaaliturvan leikkauksia. Uuden aallon toimet ovat kestoltaan edellistä pidemmät ja laajuudeltaan kattavammat. – Toimet olivat aiemmin maltillisia ja siihen oli syynsä. Halusimme antaa hallitukselle mahdollisuuden muuttaa suuntaa ilman laajamittaisia toimia tai […]

Työsuojeluvaalit 1.11.–31.12.2023

Työpaikkojen edunvalvonnan kannalta on tärkeää, että työpaikalle valitaan työsuojeluhenkilöt. Työsuojeluvaalit järjestetään marras–joulukuussa aina kahden vuoden välein. Työsuojelun yhteistoiminta työpaikoilla perustuu lainsäädäntöön ja työmarkkinajärjestöjen sopimuksiin. Yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantaja ja työntekijät. Tavoitteena on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta ja mahdollistaa työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin asioihin. Vähintään kymmenen työntekijän työpaikoille on […]

SAK: Työllisyyskeskustelu ei tunnista palkkaköyhyyttä

SAK:n palkkaköyhyystutkimus haastaa ajatusmallin, jossa työllistyminen automaattisesti ratkaisee kaikki toimeentulo-ongelmat. Hallituksen olisi mietittävä päätöstensä seuraukset niille työllisille, joilla pienikin leikkaus aiheuttaa iso loven tuloihin. SAK:n vuoden 2023 aikana tekemä tutkimuskokonaisuus avaa entistä tarkemman näkymän palkkaköyhyyteen. Aikaisemmissa osissa on selvinnyt, että arviolta 100 000 suomalaista on suuressa palkkaköyhyysriskissä. Nyt tehdyssä laadullisessa tutkimuksessa selvitettiin, miten palkkaköyhyys näkyy […]

Työntekijöiden edustajilta vetoomus hallituspuolueille: Perukaa työntekijöiden asemaa heikentävät esitykset

Työpaikoilla on tyrmistytty hallituksen kaavailemista työelämän heikennyksistä. SAK:laiset luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ovat allekirjoittaneet vetoomuksen, jossa he esittävät oman ja edustamiensa työntekijöiden huolen päättäjille. Yli puolta miljoonaa työntekijää edustava vetoomus luovutettiin tänään hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajille. Vetoomus on ollut tutustuttavissa ja allekirjoitettavissa SAK:laisten liittojen luottamusmiehillä ja työsuojeluvaltuutetuilla 28.8.–16.10. Sinä aikana se sai 5465 varmennettua allekirjoitusta. Nämä henkilöt […]

SAK: Liu’umme useissa työelämäkysymyksissä kauemmas Ruotsista

Jokaisella Pohjoismaalla on omat tapansa säännellä työmarkkinoitaan, mutta yhteistä on lainsäädännöllä vahvistettu tuki työntekijöiden ja työnantajien edustajien neuvottelukulttuurille. Ruotsissa ja Tanskassa työhön liittyviä ristiriitoja on lähdetty hoitamaan ennaltaehkäisevillä toimilla. Ruotsin suurimman työntekijöiden keskusjärjestö LO:n pääekonomisti Laura Hartman vieraili Suomessa kertomassa, miten Ruotsin työmarkkinamalli on kehittynyt ja miten se toimii käytännössä. – Olemme katsoneet mielenkiinnolla, mutta myös kauhulla, […]