Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimus 2023–2027

Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimus 2023–2027


Työehtosopimuskausi on 1.12.2023–31.1.2027.

Uusi työehtosopimus on julkaistu sähköisenä versiona. Painettu työehtosopimus postitetaan pääluottamusmiehille valmistuttuaan.

Palkkaratkaisu 

Vuoden 2024 palkankorotukset toteutettiin aikaistettuna, 1.12.2023 alkaen toteutettavana 3,6 % yleiskorotuksella. Korotuksesta on laadittu erilliset ohjeet auto- ja konekorjaamoalalle ja auto- ja konekaupan aloille.

Vuosien 2025 ja 2026 palkankorotukset ovat sidottu

teknologiateollisuuden työntekijöiden ja kemian perusteollisuuden työehtosopimuksien palkkaratkaisuihin ja niistä tiedotetaan erikseen.

Soveltamisala

Työehtosopimuksen soveltamisalamääräykset on siirretty allekirjoituspöytäkirjasta osioon soveltaminen ja yleiset määräykset. 

Liukuva työaika

Työehtosopimuksessa on sovittu työaikalakia laajemmista liukuvan työajan kertymistä ja seurantajaksoista.

Perhevapaauudistus

Perhevapaamääräykset on uudistettu vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä. Uusia määräyksiä sovelletaan 1.12.2023 ja sen jälkeen alkaviin perhevapaisiin. 

Palkallisia ovat raskausvapaan sekä yhden 7 arkipäivän vanhempainvapaajakson ajalle sijoittuvat työpäivät. Palkallisuuden edellytyksenä on vähintään 6kk kestänyt työsuhde ennen laskettua aikaa tai perhevapaata. 

Tilapäinen poissaolo

Lähiomaisen määrite on täsmennetty kattamaan myös isovanhemmat.

Sairastuminen vuosilomalla

Ilmoitus työkyvyttömyydestä katsotaan myös vuosiloman siirtopyynnöksi.

Auto- ja konekorjaamoalan palkkarakenne 2000

Työntekijän työkohtainen palkan osuus voidaan määritellä paitsi työkokonaisuuksien myös työntekijän tehtäväkuvan vaativuuden perusteella.

Auto- ja konemyyjän työsuhdeturva

Auto- ja konemyyjän alisuoriutumistilanteita koskeva menettelytapaohje on uudistettu.

Auto- ja konemyyjän työaika

Työskentelypaikalla ei ole merkitystä työajaksi lukemisen kannalta.

Luottamusmiessopimus

Muutokset koskevat tulevaa luottamusmies kautta 1.1.2025 alkaen. Pääluottamusmies edustaa yhden toimipaikan koko henkilöstöä, ellei toimialuetta sovita laajemmaksi tai suppeammaksi. Lisäksi voidaan sopia yrityskohtaisesta pääluottamusmiehestä, jonka luottamusmiehet valitsevat keskuudestaan.

Autoalan työsuojelu- ja yhteistoimintasopimukset 

Autoalan keskusliiton, Ammattiliitto Pron ja Teollisuusliiton välisiä sopimuksia on päivitetty.

Jaa artikkeli muille...