Category Archives: Ajankohtaista

Pohjois-Suomen YTA-Päivät 28-29.8.2021

Matkatukea on alustavasti päätetty myöntää 50 euroa / auto. Mutta tuki tarkentuu syksyn ensimmäisessä osaston kokouksessa huomioiden lähtijöiden autojen määrä.     Tule mukaan Pohjois-Suomen YTApäiville Leville! Tutustutaan toisiin jäseniin hyvässä seurassa, leikkimielisissä kisoissa ja iltatapahtumien tiimellyksessä. Majoitus Levin Panoraamassa 2 hlö huoneissa. Omavastuu 20 € / jäsen. Majoitus pe 27.8.2021 omakustanteinen YTApäivien hinnoilla (mainitse:

Lue lisää

Hallituksen kokous 11.6

Kevätkauden viimeinen hallituksen kokous pidettiin perinteisin menoin 11.6. Nyt hallitus lähtee kevättauolle. Kokoustamista jatketaan elokuun puolessavälissä. Näillä sivuilla ilmoitetaan tarkempi ajankohta myöhemmin. Hyvää kesää jäsenille. Toivottaa hallitus

Teknologiateollisuus lopettaa valtakunnallisen työehtosopimustoiminnan

Teknologiateollisuus lopettaa valtakunnallisen työehtosopimustoiminnan Teknologiateollisuuden ilmoitus lopettaa valtakunnallinen työehtosopimustoiminta nostaa esiin useita kysymyksiä, joihin kaikkiin ei tällä hetkellä ole vastausta. Yritykset jakaantuvat tulevaisuudessa kahteen eri leiriin. Osa haluaa jatkaa valtakunnallisten työehtosopimusten tekemistä. Osa taas haluaisi lähteä neuvottelemaan yrityskohtaisista työehtosopimuksista. Lisäksi on mahdollisesti joukko yrityksiä, jotka eivät halua sitoutua lainkaan työehtosopimuksiin vaan katsovat lain määräysten ja

Lue lisää

11.3 TES-infoa luottamusmiehille.

Hei, Torstaina 11.3. klo 13.00-15.30 järjestetään Autoalan  kauppa- ja korjaamotoiminnan pääluottamus- ja varapääluottamusmiehille ajankohtaista TES-infoa. Tilaisuuden kouluttajana toimii Matti Rantanen. Hänelle voi lähettää etukäteen mieltä askarruttavia TES-kysymyksiä sähköpostilla: etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi Osallistujille, joille aiheutuu ansionmenetystä maksetaan puolikas ansionmenetyskorvaus (90 €), tilaisuuden jälkeen sähköisellä matkalaskulla. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua! Lisätietoja riitta.hentila@teollisuusliito.fi ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams -kokous

Työnvaativuustaulukot päivitetty.

Nyt on taas aika, jolloin on TVR tarkastus. TVR-ryhmät on nyt päivitetty, joten kannattaa tutustua, ja huolehtia, että työnantajalla on uudet mallikuvaukset käytössä. Perässä linkki liiton sivuille, jossa asiasta kerrotaan. http://www.autokauppakorjaamo.fi/korjaamo_palkkarakenne_2000.html

Tärkeä asia luottamushenkilöille.

Oletko huomannut, ettei enää luottamushenkilö ole automaattisesti työttömyyskassan asiamies, vaan se vaatii erillisen ilmoituksen. Perässä linkki kassan sivuille, jossa muutakin tärkeää asiaa luottamushenkilöille. https://teollisuuskassa.fi/asiakaspalvelu/luottamushenkilolle/

Osaston toimisto vuokrattu rakennusliikkeelle.

Rakennusliike on vuokrannut osaston toimiston osittaiseen käyttöön. Tämä liittyy rakennustoimintaan, jota tehdään rakennuksen tontilla. Rakennustyömaa haitaa toimintaa lähistöllä mm. pysäköintipaikkojen suhteen. 22.2 pidetään vielä hallituksen kokous toimistolla, mutta jatko on auki. Todennäköisesti pidämme kokoukset muualla, josta ilmoitamme näillä sivuilla.

Luottamusmiesvaalit

Ovat parhaillaan menossa. On tärkeä valita PLM työpaikalle. Nyt näinä epävakaina aikoina täytyy panostaa järjestäytymiseen. On mahdollista, että nykyinen työehtosopimusjärjestelmä järkkyy, ja silloin liiton jäsenyys on ensiarvoisen tärkeä. Kerromehan liiton jäsenyydestä ja tarjoammehan jäsenyyttä jokaiselle uudelle työntekijälle ja myös opiskelija jäsenelle.