Rajut työelämäheikennykset torjuttava – nyt tarvitaan kaikki mukaan!

Maan hallitus julkisti kesällä hallitusohjelmansa, joka sisältää työntekijöille ennen näkemättömiä heikennyksiä. Monessa mielessä leikkaukset ovat jopa pahempia kuin Sipilän hallituksen kiky-päätökset.
Hallitus romuttaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan
Tarkoituksena on ”kannustaa” työttömät hakeutumaan töihin. Merkitystä ei ole sillä, osoittaako työnhakija aktiivisuutta vai ei. Leikkurit iskevät joka tapauksessa. Erityisesti teollisuuden työntekijät ovat leikkureiden kohteena johtuen siitä, että ne koskevat myös lomautettuja.
Hallitusohjelman leikkaukset myös työssäkäyviin, sillä moni pienituloinen työntekijä saa työnteosta huolimatta esimerkiksi asumistukea tai soviteltua työttömyyskorvausta. Näiden tukimuotojen tarkoituksena on estää pienipalkkaista työntekijää ajautumasta köyhyyteen tai kannustaa pienimuotoiseen työntekoon. 
Rajujen heikennysten kohteena ovat myös ikääntyneet työntekijät, työttömyysturvan ikäsidonnaisista poikkeussäännöistä luovutaan. Työntekijän ikä vaikuttaa tällä hetkellä monella tapaa työttömyysturvan ehtoihin. Tarkoituksena on ollut suojata pitkän uran tehnyttä työntekijää suurilta muutoksilta ennen eläkkeelle siirtymistä. 
Hallitus romuttaa työsuhdeturvan
Muutosten myötä palkanmaksu yt- ja lomautustilanteissa katkaistaan hyvin nopeasti. Jatkossa palkanmaksu voi katketa jopa yhdessä viikossa siitä, kun työnantajan lomautustarve syntyy. Nykylaissa vastaava aika on 8 viikkoa, kun huomioidaan muutosneuvottelut. Irtisanomissuojaa myös heikennetään siten, ettei työsuhteen päättäminen vaadi painavaa syytä.
Hallitus rajaa lakko-oikeutta.
Hallitusohjelmassa rajataan lakko-oikeutta monella tapaa. Muutosten myötä työntekijöiden on vaikeampi protestoida maan hallitusta vastaan. Tästä syystä lakko-oikeuden rajoitukset toteutetaan ennen muita heikennyksiä työntekijöiden oikeuksiin ja arkeen. Poliittisen lakko-oikeuden rajaamisen ohella halutaan estää vahvoja aloja tukemasta heikompia tukilakoilla. Massiivinen lakkosakkojen korotus ja henkilökohtainen sakko luovat pelotteen, jonka avulla ei-toivotut työtaistelut halutaan estää. 
Teollisuusliiton jäsenet ansaitsevat parempaa.
Nyt on painava syy toimia, mitään toimenpiteitä ole suljettu pois. 
Mitä sinä voit tehdä juuri nyt?
Jaa tietoa hallitusohjelman heikennysten sisällöstä.Pyydä työkaveriasi, sukulaistasi tai naapuriasi liittymään ammattiliittoon. Nyt on erinomainen aika liittyä. Tarkista omat yhteystietosi ja seuraa liiton tiedotusta. Mahdollisista toimenpiteistä tiedotamme verkkosivuilla, somekanavissa sekä sähköpostitse ja tarvittaessa tekstiviesteillä.

Jaa artikkeli muille...