Kysymyksiä ja vastauksia ylityökiellosta

1. Miksi työtaistelutoimenpiteisiin on ryhdytty?

Hallituksen työelämäheikennykset ja leikkaukset osuvat työntekijöihin ennennäkemättömän rajusti. Olemme ryhtyneet työtaistelutoimiin näiden heikennysten ja leikkausten torjumiseksi. Hallitus ei ole suostunut aloittamaan neuvotteluita hallitusohjelman mukaisista työelämäkysymyksistä, joten Teollisuusliiton on vauhditettava tilannetta työtaistelutoimenpiteillä neuvotteluhalukkuuden lisäämiseksi. 

2. Keitä ylityökielto koskee?

Ylityökielto koskee kaikkia alla olevilla sopimusaloilla työskenteleviä työntekijöitä, riippumatta kuuluuko hän ammattiliittoon vai ei. 

 1. Autoalan kauppa ja korjaamotoiminta 
 2. Autonrengasala 
 3. Fiskars Finland Oy Ab:n työntekijät 
 4. Harja- ja sivellinalat 
 5. Jalometalliala 
 6. Kemian perusteollisuus 
 7. Kenkä- ja nahkateollisuus 
 8. Kumiteollisuus 
 9. Lasikeraaminen teollisuus 
 10. Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala 
 11. Maaseutuelinkeinot 
 12. Malmikaivokset 
 13. Mekaaninen metsäteollisuus 
 14. Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus 
 15. Pelti- ja teollisuuseristysala 
 16. Puusepänteollisuus 
 17. Puutarha-ala 
 18. Tekninen huolto ja kunnossapito 
 19. Teknologiateollisuus 
 20. Tekstiili- ja muotiala 
 21. Tekstiilihuoltoala 
 22. Turkistuotantoala 
 23. Turvetuotantoala 
 24. Veneenrakennusteollisuus 
 25. Viher- ja ympäristörakentamisala 

Ylityökielto ei koske hätätyötä eikä töitä, jotka ovat välttämättömiä hengen ja terveyden turvaamisen kannalta.  

3. Milloin ylityökielto alkaa ja päättyy?

Ylityökielto alkaa keskiviikkona 10.1.2024 kello 00.00 ja päättyy sunnuntaina 4.2.2024 kello 23.59.

4. Onko ylityökielto laillinen?

Kyllä on. Liiton julistama ylityökielto on aina laillinen työtaistelutoimi.

5. Voiko ylityökiellon aikana tehdä tunteja työaikapankkiin?

Ylityökiellon aikana ei tehdä tunteja työaikapankkiin. Vain normaalit työvuorojärjestelmän mukaiset työtunnit tehdään.

6. Voiko työnantaja määrätä työntekijän ylitöihin?

Ei voi. Liiton julistaman ylityökiellon aikana työntekijä ei tee ylitöitä.

7. Voiko työnantaja irtisanoa ylityökiellon noudattamisen takia?

Ei voi. Liiton julistama ylityökielto on aina laillinen työtaistelutoimi. Työntekijällä on muutoinkin aina oikeus kieltäytyä ylitöiden tekemisestä.

Lisäksi kun työtaistelu on ammattiyhdistyksen toimeenpanema, työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa tai purkaa työsopimusta työtaisteluun osallistumisen takia. Teollisuusliitto on ammattiyhdistys. Työtaistelun muodolla ei ole väliä.

8. Mistä saan lisätietoa ylityökiellosta?

Ylityökieltoon liittyvistä asioista saat lisätietoa luottamusmieheltäsi ja liiton aluekeskuksista ja työsuhdeneuvonnan päivystyksestä.

Työsuhdeneuvonnan puhelinnumero on 020 690 447 ja neuvonta on auki arkisin ma–pe kello 8.30–15. Sähköpostiosoite on tyosuhdeneuvonta@teollisuusliitto.fi.

Jaa artikkeli muille...