Kysely: Teollisuusliiton luottamushenkilöt valmiita poliittisiin työtaistelutoimiin työelämäheikennyksiä vastaan