Julkilausuma Vaikuttavien ammattiosastojen kokouksesta Torniossa 29.9.2023

Teollisuusliiton Vaikuttavat ammattiosastot kannustavat muita SAK:laisia liittoja suoraviivaisempaan toimintaan hallituksen työlainsäädäntöön, työttömyysturvaan ja sosiaaliturvaan kohdistuvia heikennyksiä vastaan. Me olemme valmiita vastustamaan kaikin käytettävissä olevin keinoin hallitusohjelmaan kirjattuja työelämän ja sosiaaliturvan heikennyksiä.

Me emme hyväsy leikkauksia sosiaaliturvaan ja ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Ne kohdistuvat yksinomaan palkansaajiin, työttömiin ja heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin.

Hallitusohjelma pyrkii romuttamaan suomalaisen sopimusyhteiskunnan ja muuttamaan sen saneluyhteiskunnaksi, jossa ihmiset ovat yritysten palveluvelvollisia alamaisia.

Hallitus aikoo ohjelmassaan helpottaa henkilöperusteista irtisanomista, lyhentää lomautusaikoja ja vapauttaa paikallisen sopimisen työpaikoilla. Aikomuksena on patistaa työntekijät nielemään työehtojen heikennykset ja samalla uhata heitä toimeentulon ja jopa omaisuuden menettämisellä.

Monen ihmisen ainoa merkittävä omaisuus on hänen velaksi hankkimansa asunto. Asumistuki ollaan poistamassa omistusasunnoista tilanteessa, jossa asuntojen hinnat laskevat rajusti ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa leikataan merkittvästi. Se tähtää suoraan asuntosijoittajien rikastumiseen ja työtä tekevän kansan omaisuuden jakamiseen edelleen omistavalle luokalle.

Vaikuttavat ammattiosastot ovat valmiita ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin suomalaisen sopimusyhteiskunnan ja hyvivointivaltion pelastamiseksi. Kutsumme kaikki palkansaajat mukaan kamppailuun työehtojen ja ihmisarvoisen elämän puolesta.

Torniossa 29.9.2023

Jaa artikkeli muille...