Liittokokousvaalit

Liittokousvaalit lähestyvät. Äänestys alkaa 10.3 ja päättyy 31.3. On mahdollista äänestää sähköisesti tai postitse. On sangen tärkeää, että äänestysprosentti saadaan mahdollisimman korkeaksi. Sitä työnantajapuoli seuraa tarkasti ja tekee omat johtopäätöksensä tulevaisuuden toimistaan. Siispä nyt pitää työpaikoilla aktivoida jäseniä äänestämään. Autoalalla on maanlaajuinen vaalipiiri, joten pitää olla äänestäessä tarkkana, että ääni menee autoalan ehdokkaalle.Vaalien jälkeen arvotaan […]