Liittokokousaloitteet

Osastomme teki kevään liittokokoukselle parikymmentä aloitetta työelämän eri aloilta. Liitto järjesti koulutusta asian tiimoilta, josta oli paljon apua. Myös sähköinen palvelu, joka on nykyään käytössä, helpottaa asiaa. Joskin palveluhan kaatui viimeisenä aloitteentekopäivänä, mutta saatiin sitten kuitenkin toimimaan. Tämän takia aloitteen tekoaikaa jatkettiin parilla päivällä. Hallitus olisi toivonut enemmän aloiteaiheita kentältä. Niitä tuli valitettavan vähän.Kuukauden päästä […]