Työsuojeluvaalit

ovat nyt meneillään. Yli 10 hengen työpaikoilla pitää valita vatuutetut (toki pienemmälläkin työpaikalla voi) ja yli 20 hengen työpaikoilla työsuojelutoimikunta. Liiton sivuilta löytyy ohjeet ja materiaalit vaalien suorittamiseen. On tärkeää, että toimitaan ohjeiden mukaan, ettei tule myöhemmin ongelmia, jos tulee erimielisyyksiä valinnoista.

Pitää myös muistaa  toimittaa osastolle tiedot valinnoista ao. lomakkeella. Osasto hyväksyy valinnat ja toimittaa tiedot myös liitolle. Kannattaa pitää myös huolta siitä, että työnantaja, yleensä työsuojelupäällikö, toimittaa tiedot myös työsuojeluviranomaisille.