Teknologiateollisuus lopettaa valtakunnallisen työehtosopimustoiminnan

Teknologiateollisuus lopettaa valtakunnallisen työehtosopimustoiminnan
Teknologiateollisuuden ilmoitus lopettaa valtakunnallinen työehtosopimustoiminta nostaa esiin useita kysymyksiä, joihin kaikkiin ei tällä hetkellä ole vastausta. Yritykset jakaantuvat tulevaisuudessa kahteen eri leiriin. Osa haluaa jatkaa valtakunnallisten työehtosopimusten tekemistä. Osa taas haluaisi lähteä neuvottelemaan yrityskohtaisista työehtosopimuksista. Lisäksi on mahdollisesti joukko yrityksiä, jotka eivät halua sitoutua lainkaan työehtosopimuksiin vaan katsovat lain määräysten ja työnantajan direktio-oikeuden riittävän.
Nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa 30.11.2021 asti ja ennen sitä ei sopimuksiin ole tulossa mitään muutoksia. Kaikki työehdot ja paikalliset sopimukset ovat voimassa marraskuun loppuun aivan normaalisti. Teollisuusliitto neuvottelee jatkossakin jäsentensä työehtosopimukset. Nyt on tärkeää, ettei työpaikoilla ryhdytä neuvottelemaan yrityskohtaisia työehtosopimuksia, vaikka työnantaja saattaa sitä ehdottaa. Mikäli työnantaja esittää neuvotteluja yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta, kerro hänelle, että Teollisuusliitto neuvottelee jäsentensä työehtosopimukset. Työnantaja voi halutessaan olla yhteydessä Teollisuusliittoon tästä asiasta. Ole myös itse yhteydessä Teollisuusliittoon ohjeistuksen saamiseksi.
Työnantajat saattavat myös esittää henkilöstön edustajalle paikkaa yrityksen hallintoon. Esityksen keskeinen ajatus on, että työnantaja valitsee tämän edustajan. Liiton ohje on, ettei näitä paikkoja tule ottaa vastaan. Lähtökohtamme on, että työntekijät valitsevat oman edustajansa, ei työnantaja. Tämän lisäksi työnantajapuoli ei missään ole selvittänyt muun muassa vastuukysymyksiä, joita tehtävä toisi tullessan.
Teollisuusliitto valmistautuu tuleviin neuvotteluihin huolellisesti. Tämä voi edellyttää jatkossa erilaisia järjestöllisiä toimia, jotta saavutamme jäsentemme kannalta parhaan mahdollisen lopputuloksen. Tällä hetkellä suunnittelemme yhteistä toimenpidettä, jolla luottamusmiehet yhdessä jäsenten kanssa esittävät omille työnantajilleen, että Teollisuusliitto haluaa jatkaa sopimisen ja valtakunnallisten työehtosopimusten tiellä. Teollisuusliitosta ollaan luottamusmiehiin yhteydessä lähiaikoina yhdessä toteutettavan toimenpiteen yksityiskohdista.
Tulemme huhtikuun aikana tekemään tietopaketin, jossa avaamme tarkemmin, mitä Teknologiateollisuuden ratkaisu tarkoittaa lainsäädännön näkökulmasta. Avaamme eri sopimusvaihtoehtojen sisältöä muun muassa siitä, mitä kukakin saa sopia ja miten erilaiset sopimukset vaikuttavat mahdollisesti ansiotasoon.
On olemassa pitkä lista asioita, joista ei esimerkiksi yrityskohtaisissa sopimuksissa saa sopia, mutta valtakunnallisten työehtosopimusten osapuolet vastaavasti voivat niistä sopia. Tämä ei näytä olevan selvää useimmille työnantajillekaan. Toivomme tämän tietopaketin auttavan teitä niissä kysymyksissä, joita kohtaatte työpaikoillanne.
Infotilaisuuksia vallitsevasta tilanteesta tullaan järjestämään säännöllisesti. Ensi vaiheessa tilaisuudet on suunnattu pääluottamusmiehille, mutta jatkossa laajennamme kutsua laajemmalle joukolle työpaikkojen ja ammattiosastojen luottamushenkilöitä. Liiton kotisivuille tullaan laittamaan viikolla 15 linkki, jonka kautta tuleviin infotilaisuuksiin voi ilmoittautua.