PLM ja TSV lomauttaminen

10. Saadaanko luottamusmies tai luottamusvaltuutettu irtisanoa tai lomauttaa työn vähentymisen tai yrityksen taloudellisen tilanteen heikentymisen vuoksi?

Työnantaja saa työsopimuslain mukaan lomauttaa tai irtisanoa työehtosopimuksen perusteella valitun luottamusmiehen ja työsopimuslain nojalla valitun luottamusvaltuutetun vain siinä tapauksessa, että luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun työ päättyy kokonaan, eikä työnantaja voi järjestää hänelle hänen ammattitaitoaan vastaavaa tai hänelle muutoin sopivaa työtä tai kouluttaa häntä muuhun työhön työsopimuslain 7 luvun 4 §:n mukaisesti. Vastaava tehostettu irtisanomissuoja koskee myös työsuojeluvaltuutettua.

Monissa työehtosopimuksissa irtisanomis- ja lomautussuojaa on vielä tehostettu lakisääteisestä sopimalla, että luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu voidaan irtisanoa tai lomauttaa taloudellisista tai tuotannollisista syistä vain siinä tapauksessa, että tuotantoyksikön toiminta keskeytetään kokonaan. Yleensä tästä voidaan kuitenkin poiketa, jos pääluottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun kanssa yhteisesti todetaan, ettei hänelle voida tarjota hänen ammattiaan vastaavaa tai hänelle muutoin sopivaa työtä. Lisäksi työehtosopimuksissa on määräykset muun muassa ehdokassuojasta, jälkisuojasta ja varapääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun työsuhdeturvan määräytymisestä.