Luottamusmiesvaalit

Ovat parhaillaan menossa. On tärkeä valita PLM työpaikalle. Nyt näinä epävakaina aikoina täytyy panostaa järjestäytymiseen.
On mahdollista, että nykyinen työehtosopimusjärjestelmä järkkyy, ja silloin liiton jäsenyys on ensiarvoisen tärkeä.
Kerromehan liiton jäsenyydestä ja tarjoammehan jäsenyyttä jokaiselle uudelle työntekijälle ja myös opiskelija jäsenelle.