Jokaisen kannattaa

nyt käydä liiton sivuilla, e-asioinnissa, ja päivittää omat tietonsa ajan tasalle. Myös luottamusmiesten kannatta käydä tarkistamassa, että työpaikan tiedot ovat ajan tasalla. Siis, ettei tietoihin ole jäänyt jo pois lähteneitä työntekijöitä, ja että kaikki liittoon kuluvat löytyvät tiedoista.